ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Στίς 17 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνας.Ἡ Μαρίνα ἔζησε στό τέλος τοῦ 3ου αἰώνα μ.Χ. καί ἦταν κόρη εἰδωλολάτρη ἱερέα. Νεογέννητη ἔμεινε ὀρφανή ἀπό μητέρα. Γι᾿ αὐτό καί ὁ πατέρας της τήν παρέδωσε, γιά νά τήν ἀναθρέψει, σέ τροφό. Τό περιβάλλον, ὅμως, τῆς τροφοῦ ἦταν χριστιανικό. Ἔτσι τό κορίτσι ἄκουσε πολλά γιά τόν Χριστό. Καί δέχθηκε ὁλόψυχα τήν χριστιανική πίστη.Κατά τήν περίοδο τῶν διωγμῶν ἐπί αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ συνελήφθη ὡς χριστιανή. Ἦταν, τότε, ἐτῶν 15! Ἐπειδή σταθερά ὁμολογοῦσε τήν πίστη της στό Χριστό, πρῶτα τήν ὑπόβαλαν σέ βασανιστήρια φρικτά· μετά, τήν φυλάκισαν· γιά νά «σκεφθῆ» καλύτερα, τί θά κάνει! Ἐκεῖ, στήν φυλακή, θέλησε νά τήν πειράξει ὁ διάβολος. Σάν νά μήν ἔφθαναν γιά τό νεαρό κορίτσι οἱ πόνοι τοῦ μαρτυρίου! Μέ ἄγρια μορφή τρομεροῦ σκύλου καί μέ φωνές ἀπειλοῦσε νά τήν σκοτώσει. Τότε ἡ Μαρίνα, διαβάζουμε στόν βίο της, ἅρπαξε ἕνα «σφυρί» καί τόν ἐκτύπησε πολλές φορές καί στή συνέχεια τόν «μαστίγωσε». Καί ὁ διάβολος ἐξαφανίσθηκε. Δηλαδή: σταμάτησε νά τήν πειράζει καί νά τήν πολεμάει!Εἶναι φανερό, πώς «σφυρί» καί «μαστίγιο», αὐτά, εἶναι κάτι ἄλλο ἀπό ἐκεῖνα πού καταλαβαίνουμε ἐμεῖς, ὡς ἄνθρωποι ἐπίγειοι, ἀφοῦ οἱ δαίμονες δέν ἔχουν σῶμα σάν τό δικό μας· καί ἄρα δέν τούς πονᾶνε αὐτά, πού πονᾶνε τό δικό μας ὑλικό σῶμα! Τήν ἐξήγηση μᾶς τήν δίνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης στό περίφημο βιβλίο του «Κλίμαξ», συμβουλεύοντάς μας:‐Ὀνόματι Ἰησοῦ μάστιζε πολεμίους (=δαίμονες). Μέ τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ μαστίγωνε τούς ἐχθρούς (=δαίμονες), διότι δέν ὑπάρχει οὔτε στόν οὐρανό οὔτε στή γῆ ἰσχυρότερο ὅπλο (Λόγος 20ος, Περί τῆς ἀνάνδρου δειλίας, στ’), ἀπό τό Ὄνομα τοῦ Κυρίου μας· ἀπό τήν προσευχή. Ὥστε, «σφυρί» καί «μαστίγιο» εἶναι, στήν οὐσία, ἡ πιό σύντομη προσευχή (ἀλλά καί κάθε ἄλλη προσευχή πού λέμε μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη στόν Χριστό):«Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλό».

διάβασε και αυτό  Μνημόνιο Συνεργασίας ΚΕΔΕ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Πόσο ταλαίπωροι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀσχολοῦνται μέ «μαγεῖες», δηλαδή μέ ἐνέργειες δαιμονικές, γιά νά βλάψουν! Καί πόσο πιό ταλαίπωροι εἶναι ἐκεῖνοι, πού τρέμουν τίς «μαγεῖες»!Μαζί μέ τήν ἁγία Μαρίνα, ἄς τό καταλάβουμε καί  ἐμεῖς, ὅτι ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τήν δύναμη καί τήν ἐξουσία τοῦ διαβόλου.Καί τότε θά διαπιστώσουμε, πόσο ἀληθινή εἶναι ἡ ὑπόσχεση τοῦ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Ὅ,τι κι ἄν ζητήσετε στό Ὄνομά Μου, θά τό κάμω, γιά νά δοξασθῆ ὁ Πατέρας χάρις στόν Υἱό. Ναί, ὁ,τιδήποτε καί ἄν ζητᾶτε στό Ὄνομά Μου, Ἐγώ θά τό κάνω» (Ἰωάν. 14, 1314).

Ἀρχιμ. Ν.Κ. Μηνιαίο Περιοδικό Ι.Μ. Νικοπόλεως & Πρεβέζης «Λυχνία» Ιούλιος 2009

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Κύμα δροσιάς και ανανέωσης σε μία εποχή πολυδιάστατη προσφέρει το…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: