Απάντηση του ΕΔΣΝΑ στην επιστολή του Δημάρχου Βριλησσίων Ξ. Μανιατογιάννη σχετικά με την τήρηση δεσμεύσεων μη αναδρομικών χρεώσεων 2020 για τα απορρίμματα

Απάντηση του ΕΔΣΝΑ στην επιστολή του Δημάρχου Βριλησσίων Ξ.
Μανιατογιάννη σχετικά με την τήρηση δεσμεύσεων μη αναδρομικών
χρεώσεων 2020 για τα απορρίμματα.
Δεν υπάρχει καμία αναδρομική χρέωση του Δήμου Βριλησσίων, αλλά
και κανενός Δήμου της Αττικής, για το 2020, όπως έχει δεσμευθεί ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.
Στην κατηγορηματική διαβεβαίωση πως δεν υπάρχει καμία αναδρομική
χρέωση για την εναπόθεση απορριμμάτων του Δήμου Βριλησσίων, αλλά και
κανενός Δήμου της Αττικής, για το 2020, όπως άλλωστε έχει δεσμευθεί και ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, προχώρησε ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ
Β. Κόκκαλης, απαντώντας εγγράφως σε σχετική επιστολή που απέστειλε
προς τον ΕΔΣΝΑ ο Δήμαρχος Βριλησσίων Ξ. Μανιατογιάννης.
Ειδικότερα ο κ. Κόκκαλης, μεταξύ άλλων, επισημαίνει τα εξής:
 O ΕΔΣΝΑ υιοθετεί, μέσω της τιμολογιακής πολιτικής που ακολουθεί,
την αρχή της επιβράβευσης των Δήμων που προωθούν την
ανακύκλωση και τη συλλογή των βιοαποβλήτων. Όσοι Δήμοι της
Αττικής έχουν καταφέρει να μειώσουν την ποσότητα των
απορριμμάτων που στέλνουν για ταφή στο ΧΥΤΑ, ήδη βλέπουν ότι
μειώνεται η οικονομική τους επιβάρυνση.
 Η σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ δεν αποφασίζει μόνη της την
τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει, αλλά με τη σύμφωνη
γνώμη της πλειοψηφία των Δήμων της Αττικής. Σε συνεννόηση με τους Δήμους στην προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εντός του
Δεκεμβρίου, θα ληφθεί η απόφαση για την τιμολογιακή πολιτική του
ΕΔΣΝΑ για την προσεχή χρονιά αλλά και πως θα γίνει η εκκαθάριση
για το 2019, με στόχο την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα δίνει
κίνητρα και θα επιβραβεύει τους Δήμους που ανακυκλώνουν.
 Δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις του ΕΔΣΝΑ να επιβαρυνθούν οι
Δήμοι και οι δημότες τους με το κόστος της προμήθειας του
εξοπλισμού που πρόκειται να προμηθευθεί τα επόμενα χρόνια ο
ΕΔΣΝΑ, για να προωθήσει την ανακύκλωση. Η χρηματοδότηση αυτή
θα προέλθει μέσα από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ή από
ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ
 Πέμπτον, η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ σε συνεννόηση με τη Διοίκηση της
Περιφέρειας, ήρθε το προηγούμενο διάστημα σε επαφή τον
περασμένο Ιούνιο με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ζητώντας να
διερευνηθεί η δυνατότητα μείωσης της χρέωσης των Δήμων, λόγω των
ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών, κατά παρέκκλιση με τα όσα ορίζει η
νομοθεσία περί Κανονισμού Τιμολόγησης. Δυστυχώς η απάντηση
ήταν πως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Επιπρόσθετα στην επιστολή που απέστειλε προς τον Δήμαρχο Βριλησσίων, ο
κ. Κόκκαλης υπογραμμίζει πως ουδέποτε ελήφθη καμία πρωτοβουλία από
τον ΕΔΣΝΑ που ακύρωνε τη δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι δεν θα
υπάρξουν αναδρομικές χρεώσεις για τα έτη 2019 και 2020.
Προς επιβεβαίωση αυτού, παραθέτει στο Δήμαρχο ενημερωτικά
στοιχεία, με βάση το σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΕΔΣΝΑ,
τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στην επιστολή του κ. Κόκκαλη, η
οποία και επισυνάπτεται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθίσταται σαφές ότι:
α) τα απορρίμματα του έτους 2018 ήταν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα όπως
ορίζει η νομοθεσία και ότι
β) η χρήση των απορριμμάτων του έτους 2018 σε καμία περίπτωση δε
συνιστά αναδρομική χρέωση τους.
Παράλληλα σε ό,τι αφορά την εισφορά του Δήμου Βριλησσίων προς τον
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. επισημαίνονται τα εξής:
α) Για το έτος 2018, η οριστική εισφορά του Δήμου ανήλθε στο ποσό των
547.162 €, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 11.203 € που αφορούσε
στην επιπλέον χρέωση των 100 €. Ο καθορισμός της εν λόγω εισφοράς
υπολογίστηκε με ποσότητες απορριμμάτων ύψους 9.917 tn και 224 tn με την
επιπλέον χρέωση (100€ – 54,04360574€).

β) Για το έτος 2020, η προσωρινή εισφορά του Δήμου ανήλθε στο ποσό των
525.535,49 €. Ο καθορισμός της εν λόγω εισφοράς υπολογίστηκε με
ποσότητες απορριμμάτων ύψους 13.882 tn εκ των οποίων 1.908,60 tn
αφορούσαν σε βιοαπόβλητα ενώ 2.056,59 tn αφορούσαν σε υλικά που
υπόκεινται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (εκτός Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης – ΣΕΔ).
«Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, παρόλο που στο νέο Κανονισμό
Τιμολόγησης τα απορρίμματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της εισφοράς του Δήμου προς τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. παρουσιάζονται στο σύνολό τους αυξημένα διότι συμπεριλαμβάνουν εκείνα που δε χρεωνόντουσαν κατά την παλιά τιμολογιακή πολιτική του φορέα, η προσωρινή εισφορά που προσδιορίστηκε για το Δήμο – συνυπολογιζόμενου του ποσοστού της έκπτωσης που προέκυψε και των συντελεστών διαβάθμισης που χρησιμοποιήθηκαν – ήταν μειωμένη έναντι εκείνης του 2018», επισημαίνεται στην επιστολή του κ. Κόκκαλη.
Επίσης δεν υφίσταται καμία αναδρομική χρέωση για τα απορρίμματα του
2019 και του 2020 διότι:
α) Τα απορρίμματα του έτους 2019 χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά
κατά τη σύνταξη του σχεδίου του Κανονισμού Τιμολόγησης έτους 2021
που πρόσφατα εστάλη στους Δήμους – μέλη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., όντας οι
τελευταίες διαθέσιμες ποσότητες απορριμμάτων.
β) Τα απορρίμματα του έτους 2020 δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πουθενά
ακόμη καθότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έτος και κατ’ επέκταση δεν είναι
γνωστές ακόμη οι ποσότητες αυτών.
Σχετικά με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή του Δημάρχου Βριλησσίων για τον διαγωνισμό που αφορά στη συμφωνία πλαίσιο δέκα ομάδων, ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ επισημαίνει «ότι το χρηματικό ποσό που αφορά στον εν λόγω διαγωνισμό σε καμία περίπτωση δε θα επιβαρύνει τους Δήμους – μέλη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αυξάνοντας τις εισφορές τους, αλλά θα γίνει από ιδίους πόρους» και προσθέτει πως «κατά την εκκαθάριση του έτους 2019 στο επερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. υπάρχει η ξεκάθαρη πρόθεση του Περιφερειάρχη Αττικής να χρησιμοποιηθούν πάλι μειωμένοι
συντελεστές διαβάθμισης επιβραβεύοντας και παρακινώντας έτσι τους
Δήμους για αυξημένη ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή». Τέλος, σχετικά με τα όσα αναφέρει στην επιστολή του ο Δήμαρχος περί μη συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Κανονισμό Τιμολόγησης έτους 2021, ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ επαναλαμβάνει ότι θα υπάρξει σύγκληση δια τηλεδιασκέψεως εφόσον παρέλθει το διάστημα του ενός μηνός από την αποστολή του σχεδίου του εν λόγω Κανονισμού στους Δήμους, προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη τους, όπως ορίζει η νομοθεσία. Ολοκληρώνοντας την επιστολή του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ υπογραμμίζει πως η Διοίκηση της Περιφέρειας επιθυμεί να καταστήσει την Αττική, Περιφέρεια-Πρωταθλήτρια στην Ανακύκλωση και στην κατεύθυνση αυτή ζητά τη στήριξη όλων των Δήμων. Επισυνάπτεται η επιστολή του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ

epistoli edsna

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Τους τέσσερις άξονες επάνω στους οποίους στηρίζεται το σχέδιο του Δήμου…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: