App Icon

Δημήτρης Κάρναβος: 62 προσλήψεις για έκτακτες ανάγκες

Την ανακοίνωση πρόσληψης εξήντα δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ειδικότητας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επείγουσων αναγκών ανάρτησε ο Δήμος Καλλιθέας στην ιστιοσελίδα του συγκεκριμένα αναφέρει

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπ όψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
  3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/06.11.2020 (ΦΕΚ 214 Α)
  5. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Καλλιθέας ,(ΦΕΚ 2598/τ.Β/25.9.2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  6. Την με αρ. 454/2020 (ΑΔΑ: 67Ξ7ΩΕΚ-ΡΜ3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την πρόσληψη συνολικά εξήντα δύο (62) ατόμων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης έως πέντε (5) μήνες από τη λήξη τους για αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας COVID-19.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικά εξήντα δύο (62) ατόμων και συγκεκριμένα εξήντα (60) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων, ενός (1) ΠΕ Γενικού Ιατρού και ενός (1) ΠΕ Ιατρού Πνευμονολόγου, όπως αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας εξαιτίας της πανδημίας από τον COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)

Η  Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email: idox@kallithea.gr από Σάββατο 14/11/2020 έως & Δευτέρα 16/11/2020 ώρα 23:59

Facebook Comments Box

διάβασε και αυτό  Τα σημεία που θα διεξαχθούν τα δωρεάν rapid test την Παρασκευή 16 Ιουλίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Recommended
Το δικό του μήνυμα στέλνει ο δοκιμαζόμενος, από τον ιό…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel