Δικαστικοί αντιπρόσωποι: Αναρτήθηκε η εγκύκλιος εκλογών από τον Άρειο Πάγο

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου η εγκύκλιος του Α1 Τμήματος για τις επερχόμενες εκλογές και τον διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Οι Υποψήφιοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι θα υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης μόνο στους συλλόγους ή στις υπηρεσίες τους, έτσι ώστε όλες οι αιτήσεις να βρίσκονται στον Άρειο Πάγο το αργότερο την Παρασκευή, 19-4-2019.

Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις από υποψηφίους Δικαστικούς Αντιπροσώπους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις αιτήσεις Προτίμησης – Εξαίρεσης υποψηφίων

Α. Για τον διορισμό των Εφόρων (εσωτερικού) ή Εποπτών εκλογών (εξωτερικού) και Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής.

Ο διορισμός των: 1) Εφόρων (εσωτερικού), 2) Εποπτών (εξωτερικού) και 3) Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, θα γίνει κατόπιν διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από αιτήσεις, στις οποίες:

α. όσον αφορά τους Εφόρους και Επόπτες, οι αιτούντες θα δηλώνουν υποχρεωτικά, με βάση το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, την επιθυμία διορισμού, είτε αποκλειστικά στο εσωτερικό, είτε -υποχρεωτικά σωρευτικά- σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του εσωτερικού ή εξωτερικού και

β. όσον αφορά τους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής, οι αιτούντες θα δηλώνουν την προτίμηση διορισμού τους είτε στη Δημοτική Ενότητα της επιλογής τους, είτε οπουδήποτε στο Δήμο, είτε οπουδήποτε μέσα στην ιδια Εκλογική Περιφέρεια, είτε οπουδήποτε μέσα στο Νομό, είτε οπουδήποτε εντός της χώρας, είτε τέλος, οπουδήποτε -υποχρεωτικά σωρευτικά- εντός ή εκτός της χώρας.

Οι αιτήσεις θα συμπληρωθούν σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα και θα καταχωρηθούν στο μηχανογραφικό σύστημα.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τα συνημμένα υποδείγματα αίτησης – δήλωσης επιθυμίας διορισμού και αίτησης προτίμησης ή εξαίρεσης, αντίστοιχα, να ανακοινωθούν και να διατεθούν προς όλους τους -κατά περίπτωση- ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να διοριστούν ως Έφοροι – Επόπτες (εσωτερικού ή εξωτερικού αντίστοιχα) και Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής.

Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης. Ως εκ τούτου οι Προϊστάμενοι όλων των ως άνω αρμοδίων Υπηρεσιών και οι Πρόεδροι των αρμοδίων Συλλόγων, αντίστοιχα, πρέπει να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης, οι οποίες είναι απαραίτητο να περιέλθουν στον Άρειο Πάγο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019. Για ταχύτερη επεξεργασία των σχετικών στοιχείων, είναι προτιμότερο, οι ως άνω αιτήσεις να αποσταλούν μαζί με τους ονομαστικούς καταλόγους την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Οι αιτήσεις τrροτiμησης πρέπει να είναι διαχωρισμένες από τις αιτήσεις εξαίρεσης (σε ξεχωριστούς φακέλους).

Δεν θα ληφθούν υπόψη, αιτήσεις που δε θα συνταχθούν σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα υποδείγματα και στις οποίες θα αναγράφονται:

α. Για μεν τους εφόρους-επόπτες: συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες ή χώρες και που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων, σύμφωνα με τα έντυπα των αιτήσεων και

β. Για δε τους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής: συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, εκλογικά διαμερίσματα ή συνοικισμοί, περισσότερες από μία δημοτικές ενότητες, περισσότεροι από ένας δήμοι, περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες και που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων, σύμφωνα με τα έντυπα των αιτήσεων. Η αποδοχή τυχόν αιτήσεων εξαίρεσης δικαστικών λειτουργών απόκειται στην κρίση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παλαιότερα έντυπα αιτήσεων δεν θα ισχύσουν στις εκλογές αυτές.

Ειδικά για τους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Κάθε υποψήφιος δικαστικός αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία και μόνο αίτηση. Υποβολή περισσότερων αιτήσεων με ίδιο ή διαφορετικό περεεχόμενο ενέχει τον κίνδυνο αυτόματου αποκλεισμού του από οποιοδήποτε διορισμό.

Οι δικαστικοί λειτουργοί, που υπηρετούν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης για το διορισμό τους ως δικαστικοί αντιπρόσωποι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης μόνο για έναν από τους Δήμους της έδρας της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ τους.

Αιτήσεις προτίμησης: (α) για αναπληρωματικούς αντιπροσώπους και (β) για συνυπηρέτηση δεν θα γίνουν δεκτές.

Facebook Comments Box



Ακολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Recommended
Πρόκειται για ένα από τα εμβλήματα του Πόντου. Η αξία…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel