ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΠΟ 23/7/20 ΕΩΣ 29/7/20

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1 23/07/2020 08.15 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
2 23/07/2020 08.15 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
3 23/07/2020 09.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
4 23/07/2020 12.00 ANDROS JET ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. KEA-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ    
5 23/07/2020 16.00 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
6 23/07/2020 16.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
7 23/07/2020 17.00 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
8 23/07/2020 19.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
9 23/07/2020 21.00 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEAJETS ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ    
10 24/07/2020 08.00 ΑΡΤΕΜΙΣ HELLENIC SEAWAYS ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ    
11 24/07/2020 08.15 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
12 24/07/2020 08.30 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
13 24/07/2020 09.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
14 24/07/2020 13.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. KEA    
15 24/07/2020 14.00 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. KEA    
16 24/07/2020 16.45 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
17 24/07/2020 17.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
18 24/07/2020 18.00 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
19 24/07/2020 20.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
20 25/07/2020 08.15 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
21 25/07/2020 08.30 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
22 25/07/2020 10.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
23 25/07/2020 12.30 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
24 25/07/2020 13.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
25 25/07/2020 16.00 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEAJETS ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ    
26 25/07/2020 17.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
27 25/07/2020 18.00 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
28 26/07/2020 08.15 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
29 26/07/2020 08.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
30 26/07/2020 10.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
31 26/07/2020 14.00 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
32 26/07/2020 15.00 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
33 26/07/2020 16.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
34 26/07/2020 18.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
35 26/07/2020 19.15 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
36 26/07/2020 21.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
37 27/07/2020 08.30 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
38 27/07/2020 08.15 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
39 27/07/2020 09.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
40 27/07/2020 12.30 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEAJETS ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ    
41 27/07/2020 16.00 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
42 27/07/2020 16.45 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
43 27/07/2020 17.00 ΑΡΤΕΜΙΣ HELLENIC SEAWAYS ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ    
44 27/07/2020 17.00 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
45 27/07/2020 19.00 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
46 28/07/2020 08.15 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
47 28/07/2020 08.30 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
48 28/07/2020 09.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
49 28/07/2020 16.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
50 28/07/2020 16.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
51 28/07/2020 19.45 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
52 29/07/2020 01.00 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEAJETS ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ    
53 29/07/2020 08.15 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ    
54 29/07/2020 08.30 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
55 29/07/2020 09.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
56 29/07/2020 15.30 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
57 29/07/2020 17.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ    
58 29/07/2020 19.15 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ    
    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ        
    ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ 2104537930   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
    ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. 2106131494   ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
    HELLENIC SEAWAYS 2104199100   ΛΑΥΡΙΟ 20-07-2020
    ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. 2104121312        
    ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. 2108081967        

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΠΛΟΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
1 23/07/2020 07.30 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
2 23/07/2020 11.00 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEAJETS ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ
3 23/07/2020 14.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
4 23/07/2020 15.20 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
5 23/07/2020 15.20 ARTEMIS HELLENIC SEAWAYS ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ
6 23/07/2020 15.30 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
7 23/07/2020 18.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
8 23/07/2020 20.10 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
9 23/07/2020 20.10 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
10 23/07/2020 21.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
11 24/07/2020 11.40 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
12 24/07/2020 15.40 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
13 24/07/2020 12.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
14 24/07/2020 16.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
15 24/07/2020 16.55 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. KEA
16 24/07/2020 19.30 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. KEA
17 24/07/2020 21.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
18 24/07/2020 22.20 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
19 25/07/2020 07.30 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. KEA
20 25/07/2020 11.20 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
21 25/07/2020 12.45 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEAJETS ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ
22 25/07/2020 16.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
23 25/07/2020 17.10 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
24 25/07/2020 18.45 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
25 25/07/2020 20.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
26 25/07/2020 21.10 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
27 26/07/2020 13.20 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
28 26/07/2020 14.30 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
29 26/07/2020 15.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
30 26/07/2020 18.00 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
31 26/07/2020 18.50 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
32 26/07/2020 20.15 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
33 26/07/2020 22.10 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
34 26/07/2020 21.30 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
35 27/07/2020 07.00 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEAJETS ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ
36 27/07/2020 08.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
37 27/07/2020 11.55 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
38 27/07/2020 12.15 ΑΡΤΕΜΙΣ HELLENIC SEAWAYS ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ
39 27/07/2020 15.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
40 27/07/2020 15.10 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
41 27/07/2020 18.45 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
42 27/07/2020 19.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
43 27/07/2020 21.35 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
44 28/07/2020 07.30 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
45 28/07/2020 18.50 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
46 28/07/2020 14.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
47 28/07/2020 15.30 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
48 28/07/2020 19.30 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
49 28/07/2020 20.15 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
50 28/07/2020 22.45 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEAJETS ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ
51 29/07/2020 07.40 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
52 29/07/2020 14.10 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
53 29/07/2020 15.55 ANDROS JET ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ
54 29/07/2020 15.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
55 29/07/2020 18.40 ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
56 29/07/2020 18.40 MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
57 29/07/2020 19.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ    
    ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ 2104537930   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
    ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. 2106131494   ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
    HELLENIC HELLAS 2104199100   ΛΑΥΡΙΟ 20-07-2020
    ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. 2104121312    
    ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. 2108081967    
Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Γεγονότα1936 Γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: