ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ 28.09.2020 ΕΩΣ 04.10.2020

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΚΑΤΑΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
– ΠΥΛΗ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΑΠΟΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
– ΠΥΛΗ
Ν.ΡΟΔΟΣ 06:15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3 WORLDCHAMPION
JET
07:00 ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
ΙΟ ΘΗΡΑ
Α.Σ. – Ε9
ΕΛΥΡΟΣ 06:30 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3 CHAMPION JET 2 07:00 ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ Α.Σ. – Ε9
ΦΑΙΣΤΟΣ Π. 06:30 ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ H – E2 Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 07:25 ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ Λ – Ε7
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΥ ΙΙ 06:35 ΡΟΔΟ ΧΑΛΚΗ ΔΙΑΦΑΝΙ
ΚΑΡΠΑΘΟ ΚΑΣΟ ΣΗΤΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΑΦΗ ΘΗΡΑ
ΜΗΛΟ
Α.Δ. – Ε3 Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 07:30 ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ Λ – Ε7
Ν.ΣΑΜΟΣ 06:55 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
ΨΑΡΑ
Η – Ε2 SEA JET 2 08:00 ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ
ΘΗΡΑ ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ
Α.Σ. – Ε9
Μ.ΣΤΑΡ 2 08:05 ΡΟΔΟ ΚΩ ΚΑΛΥΜΝΟ ΛΕΡΟ
ΠΑΤΜΟ ΣΥΡΟ
D3 – E1 SPEEDRUNNER III 11:00 ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΤΖ – Ε7
Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 15:00 ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΝΑΞΟ
ΠΑΡΟ
Λ – Ε7 Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ 14:55 ΚΥΘΝΟ ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ
ΜΗΛΟ ΚΙΜΩΛΟ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΣΙΚΙΝΟ ΙΟ
ΘΗΡΑ
Α.Σ. – Ε9
CHAMPION JET 2 18:45 ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ Α.Σ. – Ε9 Μ.ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ 16:00 ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
ΕΥΔΗΛΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΒΑΘΥ
ΤΖ – Ε7
WORLDCHAMPION
JET
19:00 ΘΗΡΑ ΙΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
ΜΥΚΟΝΟ ΣΥΡΟ
Α.Σ. – Ε9 Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 17:30 ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΔΟΝΟΥΣΑ
ΑΙΓΙΑΛΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Λ – Ε7
Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 19:45 ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ ΣΥΡΟ Λ – Ε7 Μ.ΣΤΑΡ 2 19:00 ΣΥΡΟ ΠΑΤΜΟ ΛΕΡΟ ΚΩ ΡΟΔΟ D3 – E1
SPEEDRUNNER III 19:50 ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ ΤΖ – Ε7 Ν.ΣΑΜΟΣ 20:00 ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Η – Ε2
SUPER JET 21:30 ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΑΜΟΡΓΟ ΘΗΡΑ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ
ΣΕΡΙΦΟ
Α.Σ. – Ε9 Ν.ΡΟΔΟΣ 21:00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3
Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 23:25 ΘΗΡΑ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ Λ – Ε7 ΕΛΥΡΟΣ 21:00 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3
ΦΑΙΣΤΟΣ Π. 21:30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΚΑΤΑΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ –
ΠΥΛΗ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΑΠΟΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ –
ΠΥΛΗ
ΚΡΗΤΗ ΙΙ 06:15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3 WORLDCHAMPION
JET
07:00 ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
Α.Σ. – Ε9
B.GALAXY 06:30 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3 CHAMPION JET 2 07:00 ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ Α.Σ. – Ε9
ΚΝΩΣΟΣ Π. 06:30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ H – E2 Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 07:25 ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ Λ – Ε7
ΚΥΔΩΝ Π. 06:30 ΧΑΝΙΑ D3 – E2 Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 07:30 ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ Λ – Ε7
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 07:20 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΣΤΑ Η – E2 SUPER JET 08:00 ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ
ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ
Α.Σ. – Ε9
Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ 10:50 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΡΟΔΟ
ΣΥΜΗ ΤΗΛΟ ΝΙΣΥΡΟ ΚΩ
ΚΑΛΥΜΝΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
D3 – Ε1 AQUA JEWEL 10:00 ΚΥΘΗΡΑ ΚΙΣΣΑΜΟ Α.Σ. – Ε9
Μ.ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ 12:30 ΒΑΘΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΕΥΔΗΛΟ
ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ ΣΥΡΟ
TZ – E7 SPEEDRUNNER III 11:00 ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΤΖ – Ε7
Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 15:00 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΑΙΓΙΑΛΗ
ΔΟΝΟΥΣΑ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
Λ – Ε7 Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ 15:00 ΠΑΤΜΟ ΛΕΙΨΟΙ ΛΕΡΟ
ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΩ ΣΥΜΗ
ΡΟΔΟ ΚΑΡΠΑΘΟ ΚΑΣΟ
D3 – Ε1
CHAMPION JET 2 18:45 ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ Α.Σ. – Ε9 Μ.ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ 16:00 ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ
ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟ ΦΟΥΡΝΟΙ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΒΑΘΥ ΧΙΟ
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΛΗΜΝΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΤΖ – Ε7
WORLDCHAMPION
JET
19:00 ΘΗΡΑ ΙΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
ΜΥΚΟΝΟ ΣΥΡΟ
Α.Σ. – Ε9 Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 17:30 ΣΥΡΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΤΑΠΟΛΑ
Λ – Ε7
Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 19:45 ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ ΣΥΡΟ Λ – Ε7 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 20:00 ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Η – E2
SPEEDRUNNER III 19:50 ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ ΤΖ – Ε7 ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΥ ΙΙ 20:30 ΜΗΛΟ ΘΗΡΑ ΑΝΑΦΗ
ΣΗΤΕΙΑ ΚΑΣΟ ΚΑΡΠΑΘΟ
ΔΙΑΦΑΝΙ ΧΑΛΚΗ ΡΟΔΟ
Α.Δ. – Ε3
SEA JET 2 21:30 ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΑΜΟΡΓΟ
ΘΗΡΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ
ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ
Α.Σ. – Ε9 ΚΡΗΤΗ ΙΙ 21:00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3
Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ 22:10 ΘΗΡΑ ΙΟ ΣΙΚΙΝΟ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΚΙΜΩΛΟ
ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ
ΚΥΘΝΟ
Α.Σ. – Ε9 B.GALAXY 21:00 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3
Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 23:25 ΘΗΡΑ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ Λ – Ε7 ΚΝΩΣΟΣ Π. 21:30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ H – Ε2
ΚΥΔΩΝ Π. 21:30 Χ


ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΚΑΤΑΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ –
ΠΥΛΗ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΑΠΟΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ –
ΠΥΛΗ
Ν.ΡΟΔΟΣ 06:15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3 WORLDCHAMPION
JET
07:00 ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
Α.Σ. – Ε9
ΕΛΥΡΟΣ 06:30 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3 CHAMPION JET 2 07:00 ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ Α.Σ. – Ε9
ΦΑΙΣΤΟΣ Π. 06:30 ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ H – E2 Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 07:25 ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ Λ – Ε7
Ν.ΣΑΜΟΣ 06:55 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟ
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΨΑΡΑ
Η – Ε2 Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 07:30 ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ Λ – Ε7
Μ.ΣΤΑΡ 2 08:05 ΡΟΔΟ ΚΩ ΛΕΡΟ ΠΑΤΜΟ
ΣΥΡΟ
D3 – E1 SEA JET 2 08:00 ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ
ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ
Α.Σ. – Ε9
Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 15:00 ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
Λ – Ε7 SPEEDRUNNER III 11:00 ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΤΖ – Ε7
CHAMPION JET 2 18:45 ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ Α.Σ. – Ε9 Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ 14:55 ΚΥΘΝΟ ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ
ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ
ΣΙΚΙΝΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
Α.Σ. – Ε9
WORLDCHAMPION
JET
19:00 ΘΗΡΑ ΙΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
ΜΥΚΟΝΟ ΣΥΡΟ
Α.Σ. – Ε9 Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 17:30 ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΔΟΝΟΥΣΑ
AIΓΙΑΛΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Λ – Ε7
Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 19:45 ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ ΣΥΡΟ Λ – Ε7 Μ.ΣΤΑΡ 2 19:00 ΣΥΡΟ ΠΑΤΜΟ ΛΕΡΟ
ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΩ ΡΟΔΟ
D3 – E1
SPEEDRUNNER III 19:50 ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ ΤΖ – Ε7 Ν.ΣΑΜΟΣ 20:00 ΨΑΡΑ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Η – Ε2
SUPER JET 21:30 ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΑΜΟΡΓΟ
ΘΗΡΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ
ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ
Α.Σ. – Ε9 Ν.ΡΟΔΟΣ 21:00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3
Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 23:25 ΘΗΡΑ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ Λ – Ε7 ΕΛΥΡΟΣ 21:00 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3
ΦΑΙΣΤΟΣ Π. 21:30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ H – Ε2

διάβασε και αυτό  Ατύχημα στο Blue Horizon στο Ηράκλειο

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΚΑΤΑΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
– ΠΥΛΗ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΑΠΟΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ –
ΠΥΛΗ
ΚΡΗΤΗ ΙΙ 06:15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3 WORLDCHAMPION
JET
07:00 ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΙΟ
ΘΗΡΑ
Α.Σ. – Ε9
B.GALAXY 06:30 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3 Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 07:25 ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ Λ – Ε7
ΚΝΩΣΟΣ Π. 06:30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η – Ε2 Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 07:30 ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ Λ – Ε7
ΚΥΔΩΝ Π. 06:30 ΧΑΝΙΑ D3 – E2 SUPER JET 08:00 ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ
ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ
Α.Σ. – Ε9
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 07:20 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟ Η – E2 Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ 15:00 ΛΕΙΨΟΙ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΩ
ΝΙΣΥΡΟ ΤΗΛΟ ΣΥΜΗ ΡΟΔΟ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
D3 – Ε1
Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ 11:10 ΚΑΡΠΑΘΟ ΚΑΣΟ ΡΟΔΟ
ΣΥΜΗ ΚΩ ΚΑΛΥΜΝΟ
ΛΕΡΟ ΛΕΙΨΟΙ ΠΑΤΜΟ
D3 – Ε1 Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 17:30 ΣΥΡΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
ΔΟΝΟΥΣΑ ΑΙΓΙΑΛΗ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Λ – Ε7
Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 15:00 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΑΙΓΙΑΛΗ
ΔΟΝΟΥΣΑ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
Λ – Ε7 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 20:00 ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Η – E2
WORLDCHAMPION
JET
17:00 ΘΗΡΑ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ
ΣΥΡΟ
Α.Σ. – Ε9 ΚΡΗΤΗ Ι 21:00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3
AQUA JEWEL 19:00 ΚΙΣΣΑΜΟ ΚΥΘΗΡΑ Α.Σ. – Ε9 B.GALAXY 21:00 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3
Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 19:45 ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ ΣΥΡΟ Λ – Ε7 ΚΝΩΣΟΣ Π. 21:30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ H – E2
SEA JET 2 21:30 ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΑΜΟΡΓΟ
ΘΗΡΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ
ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ
Α.Σ. – Ε9 ΚΥΔΩΝ Π. 21:30 ΧΑΝΙΑ D3 – Ε2
Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ 22:10 ΘΗΡΑ ΙΟ ΣΙΚΙΝΟ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΚΙΜΩΛΟ
ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ
ΚΥΘΝΟ
Α.Σ. – Ε9
Μ.ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ 23:00 ΚΑΒΑΛΑ ΛΗΜΝΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
ΧΙΟ ΒΑΘΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟ
ΜΥΚΟΝΟ ΣΥΡΟ
ΤΖ – Ε7
Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 23:25 ΘΗΡΑ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ Λ – Ε7
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 01-10-2020

διάβασε και αυτό  Συνδιοργάνωση ΕΙΟ-ΣΕΑΝΑΤΚ 1ου Πανελλήνιου κύπελλου Ιστιοπλοίας Ανοιχτής Θάλασσας τον Οκτώβριο


Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Επειδή ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις , τα δρομολόγια των πλοίων πρέπει απαραίτητα να ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ι
καθημερινά από το τηλ. 14944 του ΟΤΕ ή από τα τηλ.:14541.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΚΑΤΑΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΥΛΗ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΑΠΟΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ
– ΠΥΛΗ
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΥ ΙΙ 05:55 ΡΟΔΟ ΧΑΛΚΗ ΔΙΑΦΑΝΙ
ΚΑΡΠΑΘΟ ΚΑΣΟ ΣΗΤΕΙΑ
ΑΝΑΦΗ ΘΗΡΑ ΜΗΛΟ
Α.Δ. – Ε3 WORLDCHAMPION
JET
07:00 ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
ΘΗΡΑ
Α.Σ. – Ε9
Ν.ΡΟΔΟΣ 06:15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3 Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 07:25 ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ ΙΟ Λ – Ε7
ΕΛΥΡΟΣ 06:30 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3 Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 07:30 ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ Λ – Ε7
ΦΑΙΣΤΟΣ Π. 06:30 ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ H – E2 SEA JET 2 08:00 ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ
ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ
Α.Σ. – Ε9
Ν.ΣΑΜΟΣ 06:30 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟ Η – Ε2 Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ 14:55 ΚΥΘΝΟ ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ
ΜΗΛΟ ΚΙΜΩΛΟ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΣΙΚΙΝΟ
ΙΟ ΘΗΡΑ
Α.Σ. – Ε9
Μ.ΣΤΑΡ 2 08:05 ΡΟΔΟ ΚΩ ΚΑΛΥΜΝΟ
ΛΕΡΟ ΠΑΤΜΟ ΣΥΡΟ
D3 – E1 AQUA JEWEL 15:00 ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΚΙΣΣΑΜΟ
Α.Σ. – Ε9
Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 15:00 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΑΙΓΙΑΛΗ
ΔΟΝΟΥΣΑ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
Λ – Ε7 SPEEDRUNNER III 16:00 ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΤΖ – Ε7
WORLDCHAMPION
JET
17:00 ΘΗΡΑ ΙΟ ΝΑΞΟ
ΜΥΚΟΝΟ ΣΥΡΟ
Α.Σ. – Ε9 Μ.ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ 17:00 ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΕΥΔΗΛΟ
ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΒΑΘΥ ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΛΗΜΝΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΤΖ – Ε7
Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 19:45 ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ ΣΥΡΟ Λ – Ε7 Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 17:30 ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΤΑΠΟΛΑ
Λ – Ε7
SUPER JET 21:30 ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΑΜΟΡΓΟ
ΘΗΡΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ
ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ
Α.Σ. – Ε9 Μ.ΣΤΑΡ 2 19:00 ΣΥΡΟ ΠΑΤΜΟ ΛΕΡΟ
ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΩ ΡΟΔΟ
D3 – Ε1
Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 23:25 ΘΗΡΑ ΙΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ Λ – Ε7 Ν.ΣΑΜΟΣ 20:00 ΨΑΡΑ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Η– Ε2
SPEEDRUNNER III 23:30 ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ ΤΖ – Ε7 ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΥ ΙΙ 20:30 ΜΗΛΟ ΘΗΡΑ ΑΝΑΦΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑ ΚΑΣΟ
ΚΑΡΠΑΘΟ ΔΙΑΦΑΝΙ
ΧΑΛΚΗ ΡΟΔΟ
Α.Δ. – Ε3
ΚΡΗΤΗ ΙΙ 21:00 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3
Ν.ΡΟΔΟΣ 21:00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3
ΦΑΙΣΤΟΣ Π. 21:30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ H – E2
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-10-2020

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Επειδή ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις , τα δρομολόγια των πλοίων πρέπει απαραίτητα να ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ι
καθημερινά από το τηλ. 14944 του ΟΤΕ ή από τα τηλ.:14541.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΚΑΤΑΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
– ΠΥΛΗ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΑΠΟΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ
– ΠΥΛΗ
ΚΡΗΤΗ Ι 06:15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3 WORLDCHAMPION JET 07:00 ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
ΙΟ ΘΗΡΑ
Α.Σ. – Ε9
B.GALAXY 06:30 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3 Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 07:25 ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ Λ – Ε7
ΚΝΩΣΟΣ Π. 06:30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ H – E2 Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 07:30 ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ Λ – Ε7
ΚΥΔΩΝ Π. 06:30 ΧΑΝΙΑ Η – E2 SUPER JET 08:00 ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ
ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ
Α.Σ. – Ε9
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 07:20 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟ Η – E2 ΚΡΗΤΗ Ι 21:00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3
Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ 13:10 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΡΟΔΟ
ΣΥΜΗ ΤΗΛΟ ΝΙΣΥΡΟ ΚΩ
ΚΑΛΥΜΝΟ ΛΕΙΨΟΙ
D3 – Ε1 B.GALAXY 21:00 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3
WORLDCHAMPION
JET
17:00 ΘΗΡΑ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ
ΣΥΡΟ
Α.Σ. – Ε9 ΚΝΩΣΟΣ Π. 21:30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ H – E2
Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 19:45 ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ ΣΥΡΟ Λ – Ε7 ΚΥΔΩΝ Π. 21:30 ΧΑΝΙΑ Η – E2
SEA JET 2 21:30 ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΑΜΟΡΓΟ
ΘΗΡΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ
ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ
Α.Σ. – Ε9
Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 23:25 ΘΗΡΑ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ Λ – Ε7
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-10-2020
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Επειδή ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις , τα δρομολόγια των πλοίων πρέπει απαραίτητα να ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ι
καθημερινά από το τηλ. 14944 του ΟΤΕ ή από τα τηλ.:14541.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΚΑΤΑΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
– ΠΥΛΗ
ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ
ΑΠΟΠΛΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
– ΠΥΛΗ
Ν.ΡΟΔΟΣ 06:15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3 WORLDCHAMPION JET 07:00 ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΙΟ
ΘΗΡΑ
Α.Σ. – Ε9
ΚΡΗΤΗ ΙΙ 06:30 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3 Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 07:25 ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ Λ – Ε7
ΦΑΙΣΤΟΣ Π. 06:30 ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ H – E2 Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 07:30 ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ Λ – Ε7
Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 15:00 ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
Λ – Ε7 SEA JET 2 08:00 ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ
ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ
Α.Σ. – Ε9
WORLDCHAMPION
JET
17:00 ΘΗΡΑ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ
ΣΥΡΟ
Α.Σ. – Ε9 SPEEDRUNNER III 11:00 ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΤΖ – Ε7
Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 19:45 ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ ΣΥΡΟ Λ – Ε7 Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ 12:00 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟ
ΚΩ ΝΙΣΥΡΟ ΤΗΛΟ ΣΥΜΗ
ΡΟΔΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
D3 – Ε1
SPEEDRUNNER III 19:50 ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ ΤΖ – Ε7 Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 17:30 ΣΥΡΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΤΑΠΟΛΑ
Λ – Ε7
Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ 20:10 ΘΗΡΑ ΙΟ ΣΙΚΙΝΟ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΚΙΜΩΛΟ
ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ
ΚΥΘΝΟ
Α.Σ. – Ε9 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 20:00 ΜΕΣΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Η – E2
SUPER JET 21:30 MΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΑΜΟΡΓΟ
ΘΗΡΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ
ΜΗΛΟ ΣΙΦΝΟ ΣΕΡΙΦΟ
Α.Σ. – Ε9 Ν.ΡΟΔΟΣ 21:00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Δ. – Ε3
AQUA JEWEL 22:10 ΚΙΣΣΑΜΟ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΚΥΘΗΡΑ
Α.Σ. – Ε9 ΚΡΗΤΗ ΙΙ 21:00 ΧΑΝΙΑ Α.Δ. – Ε3
Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 23:25 ΘΗΡΑ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ Λ – Ε7 ΦΑΙΣΤΟΣ Π. 21:30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ H – E2
Μ.ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ 23:30 ΚΑΒΑΛΑ ΛΗΜΝΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟ ΒΑΘΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΦΟΥΡΝΟΙ
ΕΥΔΗΛΟ ΜΥΚΟΝΟ ΣΥΡΟ

διάβασε και αυτό  Γιάννης Πλακιωτάκης: Εκτεταμένοι έλεγχοι στα πλοία για covid-19

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Με αφορμή σχόλια που διατυπώθηκαν στο δημόσιο διάλογο, από το…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: