App Icon

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο πρόγραμμα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνουν την λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτών/τριών Ενηλίκων στο πλαίσιο της πράξης “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ”. 

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr. 

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.). 

H ένταξη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην συγκεκριμένη δράση δίνει την δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων και προγραμμάτων (τα οποία θα λειτουργήσουν την περίοδο 2020-2021) και τα οποία θα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ενισχύοντας το βιογραφικό τους, αποκτώντας χρήσιμες δεξιότητες και ανοίγοντας νέες προοπτικές σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. 

Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι το Κ.Δ.Β.Μ. του Παλαιού Φαλήρου να προσφέρει ένα ολοένα και διευρυνόμενο φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε σύγχρονες επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες, επιτυγχάνοντας εκπαίδευση και επιμόρφωση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213 2020285, e-mailpress.pf@palaiofaliro.gr 

 

 

Αναλυτικά τα νέα τμήματα που ήδη έχουν προγραμματισθεί να λειτουργήσουν την 

περίοδο 2020-2021 είναι: 

 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ-ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΩΡΕΣ -ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50 ώρες 1 

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική-Πολιτιστική Ανάπτυξη 25 ώρες 1 

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 ώρες 1 

Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25 ώρες 1 

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25 ώρες 1 

Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25 ώρες 1 

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (I) 50 ώρες 1 

Υπολογιστική Φύλλα – Παρουσιάσεις (II) 50 ώρες 1 

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25 ώρες 1 

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 ώρες 2 

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες 2 

Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής 

και προσωπικής ζωής 25 ώρες 1 

Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25 ώρες 1 

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25 ώρες 1 

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25 ώρες 1 

Φωτογραφία 25 ώρες 1 

Σύνδεση σχολείου – οικογένειας 50 ώρες 1 

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός 

εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή 

κ.λ.π.) 25 ώρες 1 

 Τα προγράμματα θα υλοποιούνται δωρεάν σε δημοτικές υποδομές ή σχολεία και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από την Αντιδημαρχία Παιδείας  (210 9815323) εφόσον επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212 

 Ενημερώνουμε όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ότι το Ίδρυμα 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), απευθύνει την με Α.Π.: 

660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

υποβολή αιτήσεων προς πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο 

πλαίσιο της πράξης “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ” (ΟΠΣ 

5002212).  

Οι ιστοσελίδες πρόσβασης στα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης είναι οι 

ακόλουθες: 

Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr 

Ιστοσελίδα Έργου: http://kentradiaviou.gr 

Σύμφωνα με τη σχετική Ανακοίνωση και τους όρους της σχετικής Πρόκλησης 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr 

H προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 15/06/2020 (ώρα 

11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.). 

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με 

ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου 

διάστασης Α4 έως και τις 03/07/2020, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143 Αθήνα (Κεντρική 

Γραμματεία  2ο όροφος). 

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και 

αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται. 

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί. 

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλέφωνα και κατά τις ώρες που αναφέρονται σε αυτή. 

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 

 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213 2020285, e-mailpress.pf@palaiofaliro.gr 

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

 

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Recommended
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου,…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel