App Icon

Θεοδωρικάκος: Με διαφάνεια, ταχύτητα, αντικειμενικότητα και δίκαιο τρόπο θα αποδίδεται πλέον η Ελληνική Ιθαγένεια

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η σημαντική μεταρρύθμιση που σήμερα θα ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων και αφορά τη διαδικασία πολιτογράφησης. Η διαδικασία πολιτογράφησης, διεθνώς, αποτελεί κυρίαρχο προνόμιο ενός Κράτους. Είναι, λοιπόν, σημαντικό για τη χώρα μας να εκπέμψει στο πεδίο αυτό την εικόνα ενός σύγχρονου, νοικοκυρεμένου, δημοκρατικού Κράτους. Η απόδοση αυτών των δικαιωμάτων πρέπει να γίνεται με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας, καθολικότητας και εγκυρότητας.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

η πολιτογράφηση αφορά τρεις κατηγορίες. Πρώτα τους ομογενείς, τους Έλληνες ομογενείς για τους οποίους αυτή η κυβέρνηση κι αυτό το Υπουργείο, από τον περασμένο Μάρτιο, επανίδρυσε το Τμήμα Ομογενών στην ΓΓ Ιθαγένειας, αυτό δηλαδή που είχε καταργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ, για να επιταχύνουμε τη διαδικασία των ομογενών. Σε συνέχεια, είναι τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν στη χώρα μας και φοίτησαν στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Όλους αυτούς δηλαδή που νιώθουν τη χώρα μας ως Πατρίδα τους και λαχταρούν να γίνουν Έλληνες πολίτες. Γι’ αυτούς, στο παρόν Νομοσχέδιο, αυτή η κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων Διευθύνσεων, στην Αττική και στη Μακεδονία, για να διεκπεραιώνονται πολύ ταχύτερα αυτές οι υποθέσεις, με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.  

Στο Κοινοβούλιο, αλλά και στην καθημερινή ζωή έχουν υπάρξει πάρα πολλές περιπτώσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες καθυστερήσεις στη διαδικασία πολιτογράφησης, καθώς και ζητήματα διαφθοράς. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη αυτού του Υπουργείου, το μέγεθος του προβλήματος ήταν σαφές και ήταν τεράστιο.

 

Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται στην κατηγορία της πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών. Των ανθρώπων που ζητούν να γίνουν Έλληνες πολίτες βάσει του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να διεκπεραιώνονται 30.000 περίπου αιτήματα αυτής της κατηγορίας, ορισμένα από τα οποία έχουν κατατεθεί πριν 10 χρόνια! Σύμφωνα με την έως τώρα νομοθεσία, οι αλλογενείς αλλοδαποί που έχουν αιτηθεί να γίνουν Έλληνες καλούνται στο τελικό στάδιο να δώσουν μία συνέντευξη σε Επιτροπή που διαπιστώνει την καλή γνώση και χρήση της γλώσσας μας, αλλά και τις γνώσεις που διαθέτουν στην ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό, τους πολιτικούς θεσμούς κ.λπ.

Οι Επιτροπές αυτές (σήμερα λειτουργούν 19 σε όλη τη χώρα) αποδεικνύονται εξαιρετικά δυσλειτουργικές, γιατί συνεδριάζουν συνήθως δύο φορές τον μήνα. Συχνά μάλιστα οι συνεδριάσεις αυτές αναβάλλονται, καθώς συμμετέχουν στελέχη από διάφορες υπηρεσίες. Κι οι καθυστερήσεις αυτές συμπαρασύρουν το σύνολο των αιτημάτων, αφού οι ίδιοι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το σύνολο αυτών των αιτημάτων.

διάβασε και αυτό  Οδικός Άξονας Άκτιο-Αμβρακία τον Σεπτέμβρη

Από την πρώτη στιγμή καλέσαμε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να μελετήσει το πρόβλημα και να καταθέσει τις δικές της προτάσεις. Υπήρξαμε ο πρώτος φορέας που συνεργάστηκε γι’ αυτό το σκοπό με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το Νοέμβριο του 2019. Και από τις αρχές Μαΐου του 2020 έχουμε στα χέρια μας το πόρισμά της, το οποίο υπεδείκνυε τις δυσλειτουργίες, αλλά και τους κινδύνους διαφθοράς στον τομέα που συζητάμε. Και όπως είχαμε δεσμευτεί τότε, τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας έχουν καθοδηγήσει τη νομοθετική μας πρωτοβουλία.

 

Όπως επισήμανε αυτό το πόρισμα δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη πελατειακών πρακτικών και εστίες αδιαφάνειας και διαφθοράς. Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός της σχετικής ανομοιογένειας των ερωτημάτων που απευθύνουν, συνήθως, οι Επιτροπές στους ανθρώπους που παίρνουν τις συνεντεύξεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένας στους πέντε εξετασθέντες από τις Επιτροπές που απορρίπτονται εκφράζουν αντιρρήσεις για την ετυμηγορία της Επιτροπής προσφεύγοντας στο Συμβούλιο Ιθαγένειας του Υπουργείου. Το δε μέγιστο μέγεθος συνεντεύξεων που έχει υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια, στην ανώτερη περίπτωση έφτασε 4.100. Τις υπόλοιπες χρονιές οι συνεντεύξεις κινούνται γύρω στις 3.300, ενώ τα αντίστοιχα αιτήματα που κάθε χρόνο κατατίθενται είναι περίπου 6.000 έως 8.000. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το σύστημα το σημερινό με τις συνεντεύξεις από τις Επιτροπές είναι αλυσιτελές, διαιωνίζει το πρόβλημα και δημιουργεί πρόσθετα τεράστια προβλήματα.

 

Γι’ αυτό, λοιπόν, προχωράμε στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία. Στοχεύοντας να κάνουν την πολιτογράφηση των αλλογενών πολύ περισσότερο αντικειμενική, διαφανή… Αλήθεια που είναι ο συνάδελφος ο κ. Μουζάλας, με άφησε με την απορία σε τί έγκειται η αδιαφάνεια του συστήματος που προτείνουμε; Στοχεύουμε, επίσης, στη γρηγορότερη απόδοση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και στην εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων και των σχέσεων διαφθοράς. Αυτές φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι υπάρχουν κύριοι επί δεκαετίες. Ερχόμαστε να βάλουμε ένα οριστικό τέλος στις πελατειακές σχέσεις και στη διαφθορά. Γι’ αυτό και θεσμοθετούμε την αντικατάσταση των συνεντεύξεων από τις Επιτροπές με ένα ενιαίο πανελλαδικού τύπου σύστημα γραπτών εξετάσεων. Όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις που δίνει κάθε παιδί, κάθε μαθητής Λυκείου για να μπει στο Πανεπιστήμιο, αντίστοιχου κύρους, με στόχο την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π). Η εξέταση αφορά τη γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο ανάλογο του Β1 και γνώσεις στην Ιστορία, τον πολιτισμό, τη γεωγραφία και τους πολιτικούς θεσμούς της χώρας. Θα πιστοποιούνται, δηλαδή, με δίκαιο και άμεσο, αντικειμενικό τρόπο οι γνώσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την ισότιμη κι ανεξάρτητη συμμετοχή στα κοινά. Δεν μπορεί κανείς να συμμετέχει, προφανώς, στα κοινά της Ελλάδας εάν δεν έχει αποδείξει τις γνώσεις του σε όλα αυτά τα επίπεδα. Θέλω, επίσης, να σημειώσω σε ό,τι αφορά τα άτομα που ανήκουν σε ειδικές μαθησιακές κατηγορίες (π.χ. δυσλεκτικοί, ηλικιωμένοι από 62 και πάνω κ.λπ.) δίνεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης από Ειδική Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι σε αυτό δεν μπορεί να έχει κανείς καμία αντίρρηση.

διάβασε και αυτό  Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε πεζούς

 

Η απόκτηση του Πιστοποιητικού θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης από εδώ και πέρα. Και στο τέλος της διαδικασίας θα ολοκληρώνεται μία πολύ σύντομη συνέντευξη σε τρία στελέχη της υπηρεσίας, με ένα και μοναδικό στόχο την εξακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητας και την οικονομική και κοινωνική του ένταξη. Θεωρώ, λοιπόν, ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αντικειμενικότητα, την ισοτιμία, την καθολικότητα και τη διαφάνεια όλης αυτής της διαδικασίας. Θέλω, επίσης, να διευκρινίσω πλήρως ότι οι εξετάσεις αυτές θα διεξάγονται σταθερά δύο φορές το χρόνο για όσους θέλουν να γίνονται Έλληνες, προβλέπεται η δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων τόσο στο αντικείμενο της ελληνικής γλώσσας όσο και στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Αυτή η Τράπεζα θα είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στον οποιονδήποτε. Άρα, υπάρχει απόλυτη διαφάνεια την οποία δεν μπορεί κανένας να την υπερβεί…

 

Θέλω, επίσης, να υπογραμμίσω ότι δημιουργείται Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πληρέστερη εποπτεία και αξιολόγηση των επιμέρους οργανικών μονάδων. Σε συνδυασμό με το ανεξάρτητο Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Αξιολόγησης που έχουμε ιδρύσει σε προηγούμενη νομοθετική μας πρωτοβουλία διασφαλίζουμε το επίπεδο ελέγχου όλων των σταδίων της διαδικασίας.

 

Εδώ δημιουργούνται 42 νέες οργανικές θέσεις στην Ιθαγένεια που θα καλυφθούν μέσω του συστήματος κινητικότητας απευθύνοντας κάλεσμα σε έμπειρους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στην καινούργια αυτή προσπάθεια η οποία είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση.

Μπροστά μας έχουμε, ακόμη, τις διαδικασίες ηλεκτρονικοποίησης και ψηφιοποίησης των υπηρεσιών. Είναι άμεση προτεραιότητα, η οποία θα συμβάλλει άμεσα στην υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης.

 

Μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπονται μια σειρά ρυθμίσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες και ουσιαστικές. Επιλύουμε σημαντικά θέματα των εργαζομένων. Ενισχύουμε τη δυνατότητα των δήμων για ένα ποσοστό εργαζομένων με μισθώσεις έργου να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικοί στην καθαριότητα των σχολείων, ζήτημα που αποτελεί προτεραιότητα. Διευκολύνουμε τις μητέρες με άδειες ανατροφής των παιδιών στα ΝΠΙΔ, καθώς και το σύστημα κινητικότητας στα Επιμελητήρια, μεταξύ τους και από το Κράτος προς τα Επιμελητήρια. Πράξεις επιμέρους οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και των δυνατοτήτων των ίδιων των πολιτών.

διάβασε και αυτό  ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ Δεν είναι αρκετές οι Μάσκες στα σχολεία

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Πιστεύω ότι όλοι οφείλουμε να κρίνουμε την αλήθεια και την πραγματικότητα. Και οφείλουμε και όταν κάνουμε αντιπολίτευση να είμαστε μετρημένοι στα λόγια μας. Άκουσα εδώ πέρα, στη διάρκεια αυτής της συζήτησης, δύο-τρεις απόψεις, οι οποίες ειλικρινά με ξεπερνούν. Ειπώθηκε από συναδέλφους που είχαν γράψει την ομιλία πριν τη σημερινή μου παρέμβαση, την πρωινή, ότι είναι πολύ μεγάλο το όριο που βάζουμε το εισοδηματικό για να μπορούν οι άνθρωποι να γίνονται Έλληνες, αναφέρομαι στο 8.000. Αν μη τί άλλο, πρέπει να διορθώνει κανείς την ομιλία που έχει ετοιμάσει πριν κάποιες ημέρες για να εκφράσει την κομματική γραμμή. Εδώ πρέπει να έχουμε ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο. Επίσης, αγαπημένη συνάδελφε του Κινήματος Αλλαγής, κυρία Λιακούλη, δεν πιστεύω ότι είμαστε άλλοι κόσμοι. Και πιστεύω ότι κανείς εδώ μέσα δεν είναι με κανέναν άλλο άλλος κόσμος. Είμαστε όλοι Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες, εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό και με την φωνή του μέτρου και της λογικής μπορούμε να πάμε την πατρίδα μας πολύ μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ.

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Recommended
Με επίκεντρο τα νότια προάστια της Αθήνας και τις μεγάλες αναπλάσεις που…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel