Να αρθεί η άδικη μισθολογική διάκριση που υφίστανται οι υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά την 11ηΟκτωβρίου 2018, ζητάει ο Βασίλης Σπανάκης

Τη μισθολογική εξομοίωση των υπαλλήλων που τοποθετήθηκαν μετά την 11ηΟκτωβρίου 2018 στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΑΔΕ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ζητάει από τον Υπουργό Οικονομικών, ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Στις Ερωτήσεις που κατέθεσε, αναφέρεται στο γεγονός πως «έχει δημιουργηθεί μία άδικη μισθολογική διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών υπαλλήλων, καθώς όσοι ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 11ηΟκτωβρίου 2018 δεν λαμβάνουν την Προσωπική Διαφορά, με αποτέλεσμα να αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές από τους συναδέλφους τους που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και επιτελούν το ίδιο έργο υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες».

Ο κος Σπανάκης, τονίζει πως «πρόκειται για υπαλλήλους διαφόρων κλάδων οι οποίοι διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλά προσόντα και πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο τους», όπως για παράδειγμα οι εφοριακοί και τελωνειακοί υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2018, οι οποίοι εργάζονται σε Υπηρεσίες της «πρώτης γραμμής» όσον αφορά στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Επειδή έχει δημιουργηθεί ένα άνισο και άδικο καθεστώς δύο ταχυτήτων μεταξύ των υπαλλήλων, ο Βουλευτής της ΝΔ ρωτάει τον κ. Υπουργό:

1)Προτίθεστε να αποδώσετε την Προσωπική Διαφορά σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, της Α.Α.Δ.Ε., της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, που διορίστηκαν μετά την 11ηΟκτωβρίου 2018;

2)Σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αρθεί οριστικά η μισθολογική αυτή ανισότητα που υφίστανται οι εν λόγω υπάλληλοι και να εξομοιωθούν οι αποδοχές τους με αυτές των υπολοίπων συναδέλφων τους;

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς

τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

Θέμα

«Μισθολογική εξομοίωση των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 11η Οκτωβρίου 

2018»

Κύριε Υπουργέ

Η Προσωπική Διαφορά καταβάλλεται στους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν.4024/2011, ν.4354/2015 και v.4569/2018). Όσοι όμως υπάλληλοι ανέλαβαν υπηρεσία στο Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την 11η Οκτωβρίου 2018 δεν υπάγονται στο καθεστώς της Προσωπικής διαφοράς με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα άνισο και άδικο καθεστώς καθώς έχουν λιγότερες απολαβές από τους συναδέλφους τους στην ίδια Υπηρεσία

διάβασε και αυτό  Πάιατ: Φιλότιμο, Άνθρωποι, Τοπίο… Η Ελλάδα σε τρεις λέξεις

Στην Ερώτηση που κατέθεσα στις 15/1/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 614, περιγράφεται λεπτομερώς το παραπάνω καθεστώς για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, της Α.Α.Δ.Ε., της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στις υπηρεσίες τους μετά την 11η Οκτωβρίου 2018 και που επίσης δεν λαμβάνουν την Προσωπική Διαφορά. Το παράδοξο αυτό καθεστώς όπου, υπάλληλοι της ίδιας Υπηρεσίας, με τα ίδια προσόντα και το ίδιο αντικείμενο εργασίας, αμείβονται με διαφορετικό τρόπο με μοναδικό κριτήριο τον χρόνο τοποθέτησής τους στις ως άνω υπηρεσίες, έχει 

δημιουργήσει μία άδικη μισθολογική διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών υπαλλήλων. Επειδή η προαναφερόμενη κατάσταση είναι αντίθετη με το Σύνταγμα στο οποίο ρητά ορίζεται πως όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας (άρθρο 22 παρ. ). Επειδή οι εν λόγω υπάλληλοι αμείβονται δυσανάλογα χαμηλά σε σχέση με τα 

προσόντα, την προϋπηρεσία τους και τις εργασίες που τους ανατίθενται. Επειδή εξαιτίας του καθεστώτος που έχει δημιουργηθεί, οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν επέλθει σε δυσχερή οικονομική θέση. Επειδή η καταβολή της Προσωπικής Διαφοράς αποτελεί πάγιο αίτημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός

1)Προτίθεστε να αποδώσετε την Προσωπική Διαφορά σε όλους τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διορίστηκαν μετά την 11η Οκτωβρίου 2018

2)Σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αρθεί οριστικά η μισθολογική αυτή ανισότητα που υφίστανται οι εν λόγω υπάλληλοι και να εξομοιωθούν οι αποδοχές τους με αυτές των υπολοίπων συναδέλφων τους

διάβασε και αυτό  Η Αίγυπτος τα βρίσκει με την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

Θέμα: «Μισθολογική εξομοίωση των υπαλλήλων που τοποθετήθηκαν  μετά την 11η Οκτωβρίου 2018 στις υπηρεσίες του Υπουργείου  Οικονομικών, της ΑΑΔΕ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου». 

Κύριε Υπουργέ, 

Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά την 11η Οκτωβρίου 2018 στο Υπουργείο  Οικονομικών, στην Α.Α.Δ.Ε., στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  και στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, δεν υπάγονται στο καθεστώς της  Προσωπικής Διαφοράς της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.4354/2015 όπως αυτή  διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του  ν.4024/2011, καθώς η τελευταία φορά που αποδόθηκε η Προσωπική Διαφορά  ήταν βάσει του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α 179/11-10-2018), δημιουργώντας ένα άνισο  και άδικο καθεστώς δύο ταχυτήτων μεταξύ των υπαλλήλων, για τους οποίους  ισχύει το εξής παράδοξο: ενώ διαθέτουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις  ίδιες υπηρεσίες, αμείβονται με διαφορετικό τρόπο ένεκα του χρόνου  τοποθέτησής τους στις ως άνω υπηρεσίες.  

Πρόκειται για υπαλλήλους διαφόρων κλάδων όπως, Εφοριακών, Τελωνειακών,  Διοικητικών-Οικονομικών, Δημοσιονομικών, Πληροφορικής, Χημικών κ.α., οι  οποίοι τοποθετήθηκαν είτε από διορισμό είτε από μετάταξη και διαθέτουν  ιδιαίτερα υψηλά προσόντα. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις, τα  ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που προϋπέθεταν οι θέσεις τους περιλαμβάνουν Πτυχίο Οικονομικών, Νομικών ή άλλων πανεπιστημιακών  σπουδών κατά περίπτωση, πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο τους και  μεταπτυχιακούς τίτλους σε συγκεκριμένα πεδία. Οι αποδοχές τους υπάγονται στο  Ενιαίο Μισθολόγιο του ν.4354/2015 σύμφωνα με το οποίο ο αρχικός μηνιαίος  μισθός διαμορφώνεται στα 733 ευρώ, ποσό δυσανάλογα χαμηλό σε σχέση με τα  προσόντα τους και της ευθύνης των υποθέσεων που χειρίζονται. 

Να σημειωθεί ότι οι εφοριακοί και τελωνειακοί υπάλληλοι που διορίστηκαν στο  Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΑΔΕ μετά τον Οκτώβριο του 2018, εργάζονται  σε Υπηρεσίες της «πρώτης γραμμής» όσον αφορά στα έσοδα του κρατικού  προϋπολογισμού και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της  δασμοφοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΣΔΟΕ,  ΥΕΔΔΕ, Τμήματα Ελέγχων και Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξης, Διευθύνσεις  Εισπράξεων, Ελέγχων, Επίλυσης Διαφορών, Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων κ.α.) και χειρίζονται υποθέσεις φορολογικού και εισπρακτικού ενδιαφέροντος. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν μία άδικη μισθολογική διάκριση μεταξύ νέων και  παλαιών υπαλλήλων, καθώς όσοι ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 11η Οκτωβρίου  2018 δεν λαμβάνουν την Προσωπική Διαφορά, με αποτέλεσμα να αμείβονται  με χαμηλότερες αποδοχές από τους συναδέλφους τους που διαθέτουν τα ίδια  τυπικά προσόντα και επιτελούν το ίδιο έργο υπό τις ίδιες εργασιακές  συνθήκες. 

διάβασε και αυτό  Στην Κρήτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1β του Συντάγματος όλοι οι εργαζόμενοι,  ανεξάρτητα από φύλλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για  παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. 

Επειδή οι εν λόγω υπάλληλοι διαθέτουν πολυετή προϋπηρεσία που τους  ανατίθενται εργασίες με ιδιαίτερα αυξημένη ευθύνη, 

Επειδή οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ αντιμετωπίζουν  σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, που το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί  εξαιτίας των έκτακτων αναγκών που δημιουργήθηκαν από τις συνέπειες της  πανδημίας, 

Επειδή η προαναφερόμενη κατάσταση έχει φέρει σε δυσχερή οικονομική θέση  τους εν λόγω υπαλλήλους, πολλοί δε από τους οποίους έχουν διοριστεί σε θέσεις  που βρίσκονται μακριά από τις εστίες τους, 

Επειδή η επιλογή της προηγούμενης Κυβέρνησης να παρακολουθούν  υποχρεωτικά οι νέοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ πρόγραμμα εκπαίδευσης της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας στην Περιφέρεια Αττικής, ανάγκασε  πολλούς νεοδιοριζόμενους Εφοριακούς και Τελωνειακούς (1Γ/2017) που  κατοικούσαν στην Περιφέρεια να επωμιστούν το τεράστιο κόστος διαβίωσης στην  Αθήνα, 

Επειδή η καταβολή της Προσωπικής Διαφοράς αποτελεί πάγιο αίτημα των τριών  Ομοσπονδιών του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.

Επειδή η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδινε μόνο υποσχέσεις ότι θα επιλυθεί το δίκαιο  αίτημα των εργαζομένων αυτών, αλλά στην ουσία αδιαφόρησε και δεν  προχώρησε στην επίλυση του προβλήματος, 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1)Προτίθεστε να αποδώσετε την Προσωπική Διαφορά σε όλους τους  υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, της Α.Α.Δ.Ε., της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελληνικού Δημοσιονομικού  Συμβουλίου, που διορίστηκαν μετά την 11η Οκτωβρίου 2018; 

2)Σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αρθεί οριστικά  η μισθολογική αυτή ανισότητα που υφίστανται οι εν λόγω υπάλληλοι και να  εξομοιωθούν οι αποδοχές τους με αυτές των υπολοίπων συναδέλφων  τους; 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
H Affidea, έχοντας ως πάγια επιδίωξη την εμπέδωση της αξίας…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: