App Icon

Πετάει με ‘Γλάρο’ Ο Σκλαβενίτης

Ανοδική πορεία κατέγραψε και το 2019 η χαρτοβιομηχανία Γλάρος του Ομίλου Σκλαβενίτη, η οποία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των πλέον ισχυρών ανταγωνιστών ανάμεσα στις εταιρίες του κλάδο των χαρτικών για ατομική υγιεινή και καθαριότητα και για οικιακή, επαγγελματική και γενική χρήση. Ο κύκλος των εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 37,95 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 5,46 σε σχέση με τα 35, 99 εκατ. ευρώ του 2018 ενώ τα κέρδη μετα φόρων ανήλθαν σε 5,88 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο 5,46%. «Αρκετά ικανοποιητική» χαρακτηρίζει η διοίκηση της εταιρείας την πορεία ενώ στην οικονομική έκθεση σημειώνεται το 2019 τέθηκαν υψηλοί στόχοι  και χαράκτηκε η στρατηγική της εταιρείας, με σκοπό «την επέκτασή της, την αύξηση του κύκλου εργασιών της, αξιόλογη κερδοφορία και περίοπτη θέση στην αγορά». Όπως αναφέρεται η Γλάρος διαθέτει αυτή την στιγμή ένα αξιοζήλευτο δίκτυο πωλήσεων σε μεγάλες αλυσίδες SUPER MARKETS ενώ όσον αφορά την τρέχουσα χρονιά «η Διοίκηση εκτιμά ότι, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της Εταιρίας οι ακραίες υπάρχουσες συνθήκες δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική της κατάσταση». 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Όμιλος Γλάρος διαθέτει και μερικές πολύ σημαντικές θυγατρικές εταιρείες.Η σημαντικότερη είναι  η BAKER MASTER, που  δραστηριοποιείται στον κλάδο της αρτοζαχαροπλαστικής με εξειδίκευση στον τομέα παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης ενώ επίσης θυγατρικές είναι η  «ANIKA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μία εταιρία συμμετοχών, με βασική της συμμετοχή στην συγγενή εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ, η «BONORA Ι.Κ.Ε.» εταιρία παροχής υπηρεσιώνδιαχείρισης και οργάνωσης εστιατορίων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων και συναφών επιχειρήσεων και η «MEAT HOUSE A.E.», που δραστηριοποιείται στην εμπορία, επεξεργασία, τυποποίηση καισυσκευασία κάθε είδους κρέατος.  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό 73,9 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 6,73% σε σχέση με τα 69,2 εκατ. ευρώ το 2018 ενώ τα καθαρά (προ φόρων) αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 5,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 221,62%.

Στην οικονομική έκθεση του Ομίλου η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει «πως για  την «BAKER MASTER ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με δεδομένο τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται προσβλέπει με αισιοδοξία στο μέλλον για την επίτευξη περαιτέρω προόδου της Εταιρίας. Βασική προτεραιότητα για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων της Εταιρίας αποτελεί η αύξηση των πωλήσεων μέσω μεγάλων αλυσίδων SUPER MARKETS, καθώς και το επιχειρησιακό πρόγραμμα που ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ήδη έχει αποτυπωθεί στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των τελευταίων χρήσεων. Με την αύξηση αυτή θα αντιμετωπιστεί και το γεγονός του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας (άρθρο 47 του Κ.Ν.2190/1920)».

διάβασε και αυτό  Εβδομάδα πληρωμών: Ποιοι οι δικαιούχοι

Για  την «ANIKA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σημειώνεται πως  «στόχος είναι η αύξηση της κερδοφορίας μέσω των εισπραχθέντων μερισμάτων από τη συγγενή εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ» και σε συνάρτηση με την πλήρη εξόφληση των δανειακών της υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκε το 2016, οι προβλέψεις για το μέλλον κρίνονται ικανοποιητικές».

Για την «BONORA Ι.Κ.Ε.»  στην οικονομική έκθεση αναφέρεται πως «αναμφισβήτητα η πορεία της κατά την πέμπτη χρήση λειτουργίας της ήταν αρκετά ικανοποιητική. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, τέθηκαν υψηλοί στόχοι και χαράχτηκε η στρατηγική της Εταιρίας, με σκοπό την επέκτασή της μέσα από το δίκτυο καταστημάτων μεγάλης αλυσίδας SUPER MARKET. Στόχος για την τρέχουσα χρήση είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας και η αύξηση της κερδοφορίας».

Τέλος, σχετικά με την «MEAT HOUSE A.E.»  η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει πως «η πορεία της κατά την τέταρτη χρήση λειτουργίας της ήταν αποδοτικότερη από την προηγούμενη, γεγονός που απεικονίζεται και στο κερδοφόρο αποτέλεσμα της χρήσης». Χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση σημειώνεται πως «η Διοίκηση της Εταιρίας θα συνεχίσει και θα εντείνει τις προσπάθειές της για την αύξηση των πωλήσεων με όσο το δυνατό χαμηλό κόστος προκειμένου η Εταιρία να παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα στην τρέχουσα χρήση 2020»

 πηγή BUSINESSNEWS -Δημήτρη Τσουκαλά

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Recommended
Iστοσελίδα με όλα τα προϊόντα του Έβρου από τοπικούς παραγωγούς, η…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel