App Icon

Πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κ. Υ. του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 .

Το υπουργείο υγείας ανακήρυξη προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Δείτε την αίτηση εδώ https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/dioikhtiko-kai-loipo-proswpiko/7052-prosklhsh-gia-thn-proslhpsh-proswpikoy-me-symbash-idiwtikoy-dikaioy-orismenoy-xronoy-sthn-k-y-toy-ypoyrgeioy-ygeias-gia-thn-antimetwpish-toy-korwnoioy-covid-19-ar-17-par-3-pnp-11-3-2020-ndash-fek-a-55?fdl=16700 :

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για πρόσληψη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας τεσσάρων μηνών

 
    ……………………………..

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

[συμπληρώνεται από το Τμήμα Γραμματείας του Υπουργείου Υγείας]

 

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση]
 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία]
1. Επώνυμο: 2. Όνομα: 3. Όν. πατέρα:
4. Όν. μητέρας: 5. Ημ/νία γέννησης:         /         /             6. Φύλο: Α [  ]Γ [  ]
7. Α.Δ.Τ. 8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπος κατοικίας:
10. Οδός: 11: Αριθ.: 12. Τ.Κ.:
13. Τηλέφωνο (με κωδικό): 14. Κινητό: 15. e-mail:

 

Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), το βαθμό του τίτλου αυτού είτε στη στήλη β. είτε στη στήλη γ., ανάλογα με το αν ο βαθμός είναι σε δεκαδική (π.χ. 7,54) ή κλασματική (π.χ. 18 7/10), και το έτος κτήσης του (στήλη δ.)· για τις ειδικότητες κατηγορίας ΥΕ συμπληρώστε μόνο τη στήλη α]
α/α α. Ονομασία τίτλου β. Βαθμός τίτλου

(σε δεκαδική μορφή)

γ. Βαθμός τίτλου

(σε κλασματική μορφή)

δ. Έτος κτήσης
ακέραιος δεκαδικός ακέραιος αριθμητής παρονομ.  
1.              
2.              

 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συμπληρώστε εφόσον για την επιδιωκόμενη θέση απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, χειρισμός Η/Υ]
1. …………………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………… 5. ……………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………… 6. ……………………………………………………………………

 

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ [δηλώστε ποιες από τις θέσεις της πρόσκλησης επιδιώκετε και καταγράψτε, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση, πόσους μήνες εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο β.)]
α. Κωδικός θέσης [αναγράψτε τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]    
β. Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό μηνών εμπειρίας που διαθέτετε]    

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΒΑΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ [συμπληρώστε τα παρακάτω οκτώ πεδία (α. έως και η.) εφόσον αποδεικνύετε κάποιο ή κάποια από τα αντίστοιχα κριτήρια, τα οποία μαζί με το κριτήριο του βαθμού του τίτλου σπουδών (βλ. Γ.β. ή/και Γ.γ.) και το κριτήριο της εμπειρίας (βλ. Ε.δ) θα διαμορφώσουν τη συνολική σας βαθμολογία στον πίνακα κατάταξης· περαιτέρω επεξηγήσεις για τα βαθμολογούμενα κριτήρια (π.χ. με πόσες μονάδες βαθμολογείται καθένα από αυτά, ποιοι συνδυασμοί κριτηρίων δεν βαθμολογούνται αθροιστικά κ.α.) περιέχονται στο κυρίως κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος]
α. Χρόνος ανεργίας [  ] στ. Ανήλικα τέκνα                                [  ]                                                                                                
 

[αριθμός μηνών]

    [αριθμός ανήλικων τέκνων του υποψηφίου]    
β. Πολύτεκνος [  ] ζ. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας [  ]
[αριθμός τέκνων του πολύτεκνου υποψηφίου]

 

    [αριθμ. τέκνων του μονογονέα υποψηφίου]

 

   
Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας [  ] Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας [  ]
γ. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας [  ] η. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας [  ]
[αρ. αδελφών του υποψηφίου μαζί με τον ίδιο]

 

    [αριθμ. αδελφών του υποψηφίου μαζί με τον ίδιο]    
Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας [  ] Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας [  ]
δ. Τρίτεκνος [  ]    
Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας [  ]    
ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας [  ]    
Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας [  ]    
   

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]

1. ……………………………………………………… 9. ………………………………………………………
2. ……………………………………………………… 10. ………………………………………………………
3. ……………………………………………………… 11. ………………………………………………………
4. ……………………………………………………… 12. ………………………………………………………
5. ……………………………………………………… [συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]
6. ………………………………………………………
7. ………………………………………………………
8. ………………………………………………………

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986)

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή υποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τον επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

 

2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

 

 

Ημερομηνία:

 

………/………/…………….

 

Ο/Η υποψήφι……

 

 

 

Ονοματεπώνυμο:

 

 

 

……………………………………………………….

 

 

 

 

 

[υπογραφή]

 

Facebook Comments Box

διάβασε και αυτό  Ζ. Ράπτη στην ΕΡΤ: Αυξημένη η μεταδοτικότητα που δημιουργεί η βρετανική μετάλλαξη 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Recommended
Συνολικά, έχουν χάσει τη ζωή τους 93 άνθρωποι, αφού μέσα…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: