Σχεδιασμός και οργάνωση συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Καλλιθέας

kalitheapress gr

Σε μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων και παραγωγής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών», εκτιμώμενης αξίας 48.221,10 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), προχωρά Ο Δήμος Καλλιθέας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/09/2020 στο Δημοτικό Κατάστημα από την Αρμόδια Επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), αφού πρώτα ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς πρωτοκολληθεί από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) 1ος όροφος Δημ. Καταστήματος-Ματζαγριωτάκη 76). Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 17ο της Διακήρυξης. όλη η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τον διαγωνισμό στη διαδικτυακή σελίδα του Δήμου Καλλιθέας.

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Recommended
Τη φιλοσοφία των εξετάσεων μέσω των οποίων το ΑΣΕΠ θα…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel