3.077 προσλήψεις έως το Πάσχα σε υπουργεία και φορείς του δημοσίου, ολες οι προκηρύξεις

Προσλήψεις σε δήμους, υπουργεία και οργανισμούς. Ολες οι μεγάλες προκηρύξεις που τρέχουν μέχρι το Πάσχα.

Προκήρυξη για 76 προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων,
καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, ως ακολούθως:

Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή
φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος,
καθορίζεται σε εβδομήντα έξι (76).

Δείτε εδώ περισσότερα

38 μόνιμοι διοικητικούς στο ΑΣΕΠ

Ξεκινά στις 29 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 38 μόνιμες θέσεις στο το ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2Κ/2021).
Θα προσληφθούν:
ΠΕ Διοικητικου- Οικονομικού 24, ΠΕ Πληροφορικής 5, ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού 2, ΤΕ Πληροφορικής 4, ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ 2 και ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στις ακόλουθες Διευθύνσεις: Διεύθυνση Διοικητικού, Διεύθυνση Οικονομικού ,
Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών,
στη Διεύθυνση Προκηρύξεων με αρμοδιότητες κυρίως:

α) Η παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στα προσόντα διορισμού και πρόσληψης
στους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και η ηλεκτρονική καταγραφή και
επικαιροποίηση της βάσης του ΟΠΣ με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

β) Η προετοιμασία, κατάρτιση και δημοσίευση των προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό, με κριτήρια επιλογής,
των προκηρύξεων της ειδικής γραπτής δοκιμασίας και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, καθώς και
η έγκριση όλων των ανακοινώσεων επιλογής του εποχικού και έκτακτου προσωπικού.

διάβασε και αυτό  Tέταρτη θέση στην διακίνηση κοντέινερ ο Πειραιάς το 2020

γ) Η υποβοήθηση των φορέων στη σύνταξη σχεδίων προκηρύξεων ειδικών περιπτώσεων και ο έλεγχος των προκηρύξεων που εκδίδονται βάσει ειδικών διατάξεων.

100 διοικητικοί υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ

Την πρόσληψη 100 εξειδικευμένων υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας 18 μηνών,
με στόχο να «τρέξουν» οι διαδικασίες έκδοσης των περίπου 450.000 εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων κύριας σύνταξης,
επικουρικής και εφάπαξ, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ.

Βάσει της απόφασης, θα υποβληθεί αίτημα στο ΑΣΕΠ ώστε να χορηγήσει βεβαίωση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στον e-ΕΦΚΑ,
με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται
με αυτήν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, διοικητικού – οικονομικού με στόχο να συνδράμουν στο έργο
της απονομής περίπου 450.000 εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής,
καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους.

957 γεωπόνοι και εργατοτεχνίτες στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Την ενίσχυση του προγράμματος δακοκτονίας με την πρόσληψη 957 ατόμων ζητά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Σπήλιος Λιβανός, από τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου το αίτημα αφορά στην πρόσληψη:

Για 6,5 μήνες 209 γεωπόνων, ή ελλείψει αυτών, κατά σειρά, τεχνολόγων φυτικής παραγωγής, Θερμοκηπιακών καλλιεργειών,
ανθοκομίας και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Για 34 ημερομίσθια ανά άτομο, για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών 334 εργατοτεχνιτών.

Για 60 ημερομίσθια ανά άτομο, για διάστημα 6,5 μηνών, 414 εργατοτεχνιτών. Αυτές οι προσλήψεις εγκρίνονται αυτήν την εποχή
ωστόσο υλοποιούνται προς τα τέλη της άνοιξης έως τις αρχές του καλοκαιριού. Για την προκήρυξη των θέσεων υπεύθυνες
είναι οι Περιφερειακές Ενότητες.

διάβασε και αυτό  Εγκαίνια του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων της Περιφέρειας Αττικής Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 12.30
306 μόνιμοι στο Υπουργείο Παιδείας

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται νέα προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας για 306 μόνιμες θέσεις σε 12 φορείς.
Θα ζητηθούν ειδικότητες από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Οι φορείς στους οποίους θα γίνουν οι νέες προσλήψεις είναι:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου ,
Πολυτεχνείο Κρήτης,
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Υπουργείο Παιδείας,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αιγινήτειο Νοσοκομείο (ανήκει διοικητικά στο υπουργείο Παιδείας),
Καποδιστριακό Αθηνών,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (υπ. Παιδείας),
ΑΣΠΑΙΤΕ και
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Οι περισσότερες θέσεις θα διατεθούν για διοικητικό προσωπικό (ΠΕ διοικητικού, ΔΕ Γραμματέων).
Επίσης θα καλυφθούν θέσεις για τεχνικούς, εργάτες, καθαριστές και υπαλλήλους γενικών καθηκόντων.

Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής,
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και
των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων θα ζητηθούν:

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας Γραμματέα Διεύθυνσης ή Γραμματέα Νομικών Επαγγελμάτων ή Διοικητικού και Οικονομικού Στελέχους Επιχειρήσεων ή Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ή Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου ή Ειδικού Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία Ι.Ε.Κ. , ή Πτυχίο ή δίπλωμα Υπαλλήλων Διοίκησης ή Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών Α΄ και Β΄ Κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ή απολυτήριος τίτλος τομέα Υπαλλήλων Διοίκησης ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης Τ.Ε.Λ., ή Υπαλλήλων Οικονομίας ή Στελέχους Διοίκησης ή Στελέχους Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Π.Λ., ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΑΣΕΠ: 1600 Προσλήψεις ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις

Πρόκειται για 1000 θέσεις ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς, 300 θέσεις 300 θέσεις ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, 280 θέσεις ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία και 20 θέσεις ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμων.

διάβασε και αυτό  Αστυνομικό Πρατήριο με νέα εμφάνιση και με ακόμα πιο χαμηλές τιμές

Μπορούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δεν έχουν κωλύματα ανεξάρτητα αν εκπλήρωσαν ή όχι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωσή τους.

Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση «epop.army.gr», την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf), αναφέρεται μεταξύ άλλων στην προκήρυξη.

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Πηγή: ergasia.gr


Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
105 νέες θέσεις εργασίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ανακοίνωση του…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: