6 Χρόνια ΚΕΑΚ

Sample Codes

6 Χρόνια ΚΕΑΚ | 6 Χρόνια Καινοτομία | 6 Χρόνια Δράσεις
Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότας Ανάπτυξης & Καινοτομίας), ιδρύθηκε και βασίζεται σε 5 πυλώνες δράσεις:

1.Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας με την ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης και τη δημιουργία διαγνωστικού εργαστηρίου επιχειρηματικής ικανότητας και καινοτομίας, για την απλούστευση της δημιουργίας επιχειρήσεων (one-stopshop), για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της
απασχόλησης.

2. Λέσχη Νεανικής Επιχειρηματικότητας: Ενίσχυση της νεανικής
επιχειρηματικότητας για άτομα 21-33 ετών, που φιλοδοξούν να ιδρύσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.

3. Ακαδημία Ανάπτυξης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας: Προώθηση και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μέσα από την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και τεχνογνωσίας.

4. VIP Club Business Success: Μία εναλλακτική μορφή σύγχρονης δικτύωσης, που παρέχει ευκαιρίες για επικερδείς συνεργασίες και συνέργιες, επαγγελματική καταξίωση και προσωπική ευημερία.

5. Σχέδιο «ΝΕΟ ΙΙΙ»: Ενίσχυση της διαχρονικής επαγγελματικής αποκατάστασης, κυρίως για τους νέους, τις γυναίκες και τους νέους πτυχιούχους, μέσα από την παροχή βραχείας «έξυπνης» εξειδίκευσης.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ:

Να προσφέρουμε υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες με διάρκεια και αξιοπιστία.

Βασιζόμαστε σε 7 αξίες που δεν αλλάζουμε:

• Ειλικρίνεια
• Συντροφικότητα
• Αξιοπιστία
• Σεβασμό
• Ποιότητα
• Ήθος
• Φιλοδοξία

Σκοπός της εταιρίας είναι η αγάπη για την ‘’Δια Βίου Μάθηση’’ και την προαγωγή της παιδείας , της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης
επιχειρηματικών Διαύλων επικοινωνίας.

Στόχος: Η δημιουργία σχέσης στρατηγικού συνεταιρισμού (partnership relationships) με τα μέλη μας, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στην επιχειρηματική & την επαγγελματική τους επιτυχία.

Το όραμα που χαράσσει το δρόμο μας είναι

• Να στοχεύουμε στη συνεχή πρόοδο
• Να σεβόμαστε τον άνθρωπο και το περιβάλλον
• Να έχουμε ως πρεσβευτές ικανοποιημένα Μέλη ώστε να αποτελούμε πρότυπο επιχειρηματικότητας

Λίγα λόγια για τον τρόπο Διοίκησης, από τον κ. Γεράσιμο Τζαμαρέλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου στο ΚΕΑΚ:

‘’Στο Δ.Σ. του ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας), εστιάζουμε ιδιαίτερα στο θέμα της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και στην Αλλαγή. Θέλουμε να έχουμε και να παρέχουμε ‘’έξυπνες’’ και “Out of the box” λύσεις για να κρατάμε ικανοποιημένο το εργατικό δυναμικό μας. Ο κύριος πυρήνας μας είναι τα λεγόμενα workforce προγράμματα που ενσωματώνουν τα ταλέντα μέσα στον οργανισμό μας και είναι ο πυρήνας του αποτελεσματικού talent management’’.

Για αυτό το λόγο, στο ΚΕΑΚεστιάζουμε σε 5 κρίσιμα σημεία για το Δυναμικό μας:

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
Για τη Διοίκηση του ΚΕΑΚ, η επιβράβευση των εργαζομένων είναι βασική προτεραιότητα για να παραμείνουν στον οργανισμό. Αυτό το έχουμε πετύχει εύκολα, εφόσον οι αμοιβές υπολογίζονται πάντα με βάση αυτό που αξίζουν τα στελέχη μας. Είναι μια αρκετά δύσκολη
αλλά δίκαιη επιλογή για όλους, ανάλογα με την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Είμαστε ευέλικτοι στον τρόπο και τον τόπο της εργασίας τους. ‘Έτσι διατηρούμε σε όλα τα επίπεδα πίστη και αφοσίωση του προσωπικού, αλλά προσελκύουμε ταυτόχρονα και ταλαντούχα και ικανά άτομα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο της ευελιξίας εντάσσεται και ο ευέλικτος τρόπος πληρωμής μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΕΞΙΑΣ
Η προσφορά μας σε προγράμματα ευεξίας παραμένει από τις σταθερές αξίες της Διοίκησης. Παρατηρήσαμε ότι με αυτό τον τρόπο, το προσωπικό μας επιβεβαιώνεται, του αρέσει και έχει θέληση για να συνεχίσει να εργάζεται. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι πετυχαίνουμε την αλλαγή των συνηθειών και του τρόπου σκέψης των εργαζομένων μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο πρόεδρος του ΚΕΑΚ είναι ο άνθρωπος κλειδί και παίζει καταλυτικό ρόλο στην επικοινωνία με μια ιδιαίτερη φιλοσοφία. Αυξήσεις, μπόνους και άλλα προνόμια ώστε το προσωπικό να είναι ευχαριστημένο και να υπάρχει η διάθεση για ευεξία και εργασία.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Πριν από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, η Διοίκηση ενημερώνει και ασφαλώς δέχεται την άποψη των εργαζομένων της. Αυτό μας έχει οδηγήσει σε αποτελεσματικές και Δημοκρατικές αποφάσεις, καθώς και στην ευημερία όλων των τμημάτων μας.

Επιχειρηματική Καινοτομία Επικοινωνίας βάση των όσων εφαρμόζονται στο ΚΕΑΚ

ΑΝΤΙΛΗΨΗ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ (με μαύρο)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΚ & ΠΡΑΞΗ (Με κόκκινο τα όσα εφαρμόζουμε στο ΚΕΑΚ)

Οι άνθρωποι χρειάζονται τις επιχειρήσεις | Οι επιχειρήσεις χρειάζονται τους ανθρώπους.
Οι μηχανές και το κεφάλαιο αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα | Οι άνθρωποι αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το κεφάλαιο και οι μηχανές είναι δανεικά.
Οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι κάνουν κάποια διαφορά | Οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι κάνουν τεράστια την διαφορά.
Οι θέσεις εργασίας σπανίζουν | Οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι σπανίζουν.
Οι εργαζόμενοι είναι πιστοί και οι θέσεις εργασίας ασφαλείς | Οι εργαζόμενοι μετακινούνται και η αφοσίωσή τους είναι βραχύχρονη, εάν δεν τους κερδίσεις και δεν τους εκπαιδεύσεις.
Οι εργαζόμενοι αποδέχονται όσα τους προσφέρονται | Οι εργαζόμενοι απαιτούν πολύ περισσότερα από όσα νομίζουν οι επιχειρηματίες.

Βασικοί στόχοι μας στο ΚΕΑΚ, είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας με τη συμμετοχή του τμήματος προσωπικού στις στρατηγικές σημασίας αποφάσεις, στην επίλυση των διάφορων προβλημάτων του προσωπικού αλλά και στην επικοινωνία με τα στελέχη γραμμής καθώς και η επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας του εργασιακού χώρου.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας είναι η εκπαίδευσηη σωστή επιλογή των εργαζομένωνη αξιολόγηση, η αντικειμενική ανταμοιβή και η άμεση συμμετοχή των εργαζόμενων για την αξιοποίηση των καινοτόμων ιδεών τους, που είναι στοιχεία που μας διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές μας. Επίσης η ευελιξία του εργατικού δυναμικού από άποψη δυνατοτήτων, γνώσεων, ωρών εργασίας για την καλύτερη αξιοποίησή τους από την επιχείρηση.

Διαφορές της οργάνωσης του ΚΕΑΚ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ (Με μαύρο ότι ισχύει στην αγορά)
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ & Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΑΚ (Με κόκκινο ότι ισχύει στο ΚΕΑΚ)

Φόβος του λάθους | Πειραματισμός
Σεμινάρια | Μάθηση
Άτομο | Ομάδα
Σταθερότητα | Ρευστότητα
Αντιγραφή | Διαφορετικότητα
Μάνατζερ | Ηγέτες
Εσωστρέφεια | Εξωστρέφεια
Καθημερινότητα | Όραμα
Οργανωσιακή σιωπή | Διάλογος

Τα παραπάνω μέχρι σήμερα, έχει αποδειχθεί, ότι δεν χρειάστηκε κόπος αλλά μεγάλος τρόπος από το ΔΣ για να καθιερωθούν. Η εκπαίδευση και η όλη διαδικασία συλλογικής προσπάθειας είναι το αποτέλεσμα που έχουμε.

Και αυτό είναι ένα.

Αλλαγή και μόνο αλλαγή, στις συνήθειες, στην παιδεία του καθενός, στην ανάπτυξη και βελτίωση του.

Facebook Comments
Sample Codes

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Recommended
Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε με μεγάλη πλειοψηφία, το τέλος της…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Facebook
error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: