78 άτομα για 18 εφορείες αρχαιοτήτων

18 εφορείες αρχαιοτήτων συνολικά θα ενισχυθούν με εποχικό προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι αιτήσεις για 78 εποχικούς υπαλλήλους θα γίνονται μέχρι τις 14 Ιανουαρίου. Οι υποψήφιοι φύλακες οφείλουν να προσκομίσουν: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Xώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

  Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας ,Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας , Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ,Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Β. Αιγαίου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς ,Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας , Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου ,Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής , Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Πηγή: dimosio.gr

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

διάβασε και αυτό  17 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας.

Απάντηση

Recommended
Την πεποίθηση του ότι το εμβόλιο της AstraZeneca θα είναι αποτελεσματικό και για τα…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: