Κατ’ αρχήν για ιστορικούς λόγους αναφέρομαι στην πρώτη προσπάθεια να συσταθεί το ελληνικό κτηματολόγιο, η προβλεπόμενη κτηματογράφηση θα άρχιζε με τον Ν.2308/1995 και υποτίθεται ότι το έργο θα ολοκληρωνόταν το περί το έτος 2.000, το έργο κοστολογήθηκε αρχικά 250.000.000.000 δραχμές ενώ τον Μάιο του 2001 είχαν ήδη δαπανηθεί 1.000.000.000.000 δραχμές και το έργο δεν είχε εκτελεσθεί ούτε κατά το 1/3, τρόπον τινά επιβλήθηκε πρόστιμο στην χώρα μας από τον Ευρωπαίο τότε Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε., Michel Barnier, και κάποια χρόνια αργότερα το χαρακτηρισμένο «κόκκινο έργο»  εντάχθηκε στο Γ΄ Κ.Π.Σ. (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) για να συγχρηματοδοτηθεί  από Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, απ΄ όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν έλαβε περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ!! Καθώς παράλληλα οι πολίτες πλήρωναν το λεγόμενο τότε «κτηματόσημο» το αντίστοιχο σήμερα τέλος κτηματογράφησης. Παράλληλα διατέθηκαν και κονδύλια του ΕΣΠΑ και άλλα κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια με το κόστος να φτάνει τελικώς τα 711 εκατομμύρια ευρώ (εκ των οποίων ούτε για τα μισά δεν έχουν συναφθεί η αντίστοιχες συμβάσεις) για ένα έργο που τελικά δεν υλοποιήθηκε!