Προσλήψεις σε Δήμους: Συνολικά 109 θέσεις σε οκτώ Δήμους

Συνολικά οκτώ Δήμοι σε όλα την χώρα έχουν ανακοινώσει νέες προσλήψεις για συνολικά 109 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων – Αναλυτικά όλες οι προκηρύξεις

Συνολικά 109 ανοικτές θέσεις εργασίας σε οκτώ Δήμους της Ελλάδας, ανάμεσα τους και ο Δήμος Αμαρουσίου και ο Δήμος Πειραιά στην Αττική.

Οι 109 θέσεις εργασίας αφορούν διάφορες ειδικότητες, όπως παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους καθώς και εργάτες καθαριότητας. Αναλυτικά:

Δήμος Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοίνωσε ότι με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ1/2021 Προκήρυξη θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

73 νέες προσλήψεις στο Δήμο Αμαρουσίου, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοίνωσε ότι με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ1/2021 Προκήρυξη θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι θέσεις εργασίας

 • Πέντε (5) ΔΕ Οδηγούς,
 • Ένας (1)  ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου με άδεια Χειριστή καλαθοφόρου (2.5) και άδεια Χειριστή  γερανοφόρου (2.3) ,
 • Δύο (2) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου με άδεια Χειριστή Σαρώθρου (4.1) και με άδεια Χειριστή εκσκαφέα – φορτωτή (1.3),
 • Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγους Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων,
 • Ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγος,
 • Εξήντα (60) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας και
 • Δύο (2) ΥΕ Εργάτες Συντήρησης Οδών, Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ6» και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αμαρουσίου
Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

διάβασε και αυτό  Μετά τους influencers έρχονται οι quitfluencers. Γιατί είναι η μεγαλύτερη απειλή για τις εταιρείες;

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Ωραιοκάστρου

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΣΟΧ1/2021

Αναλυτικά η προκήρυξη ΣΟΧ2/2021

Δήμος Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΠΕ Ψυχολόγων
 • ΠΕ Παιδαγωγός (με ειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση)
 • ΠΕ /ΤΕ Οικονομολόγος /Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σύμβουλος Απασχόλησης)
 • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής/ Νοσηλευτρια
 • ΥΕ Διαμεσολαβητής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για τις εξής ειδικότητες:

 • ΠΕ/ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών
 • ΠΕ Παιδαγωγών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Παπάγου-Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού ανακοίνωσε την πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Τεχνίτη Ελαιοχρωματιστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Παιανίας

Ο Δήμος Παιανίας ανακοίνωσε την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

 • 1 ΠΕ Ψυχολόγος
 • 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 5 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή οτα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

διάβασε και αυτό  Λευτέρης Ζαγορίτης: Προσοχή στα eshop μαιμού

Δήμος Παιανίας Γραφείο Πρωτοκόλλου Καραολή Δημητρίου 38Α, Τ.Κ 19002, τηλέφωνα επικοινωνίας κα Μαρία Πολυδουλη 213 20 30 729 και κα Στέλλα Πρέβεζα τηλ 213 20 30 757

Δήμος Φιλιατών

Ο Δήμος Φιλιατών ανακοίνωσε την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την Μαθητική Εστία και για την υπηρεσία Ύδρευσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΣΟΧ1/2021

Αναλυτικά η προκήρυξη ΣΟΧ2/2021

Δήμος Πειραιώς

Ο Δήμος Πειραιώς ανακοίνωσε την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, µε τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ/ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ)
 • ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

Η Προκηρυξη ΕΔΩ 

Πηγή: ergasia.gr


Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το απόγευμα της…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: